Fia logo

Tar fram kraften i din kunskap

Vad är Fia?

Fia mäter samverkan och internationalisering åt Universitet och Högskolor. Med Fia är det enkelt att fångaupp alla bra saker som personalen gör. Informationen aggregeras, visualiseras och sprids till omvärlden i ett format som är lätt att förstå och intressant att ta del av.

Hur fungerar det?

Personalen underhåller en individuell akademisk cv med sina nuvarande engagemang och tidigare prestationer. Ytterligare data kan importeras, exempelvis publikationer och projekt.
Fia aggregerar och visualiserar informationen så att nyckelroller inom ledningen enkelt kan se vilken typ av aktivitet som har skett, men även var och när aktiviteten ägt rum.

Varför Fia?

Fia ger liv åt personalrelaterade data. Tydliga och överblickbara visualiseringar visar styrkeområden, men även områden med utvecklingspotential.

Använd Fia för att:
Driva förbättringsarbete
Visualisera samverkan
Systematisera kvalitetsarbete
Nå akademiska ackrediteringar