Intelleqt hjälper ett stort verkstadsföretag att utveckla ny mjukvara för ett industriellt styrsystem.