Vi stöttar utbildning i entreprenörskap samt etablering av innovationsekosystem runt universitet i bl a Ukraina, Sverige och Georgien. Dessa initativ stöttas av Svenska institutet.