Intelleqt är ett forskningsintensivt bolag vars produkt Manakin kommer från ett samverkansprojekt med bl a Stockholms Universitet. Vi driver gärna projekt och publicerar i vetenskapliga tidsskrifter tillsammans med forskare.