Intelleqt stöttar TFF arkitektur och fullstack utveckling i webmiljö.